Hallo,

ist noch jemand ab 6.6.04 (ab Kölle) im Portobello Beach Hotel Antalya?